Międzyagencyjny Zjazd ds. Kryptyd, Kosmitów i Zjawisk Paranormalnych (MZKKZP) pod egidą FBIDo: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Dowódca N.O.R.D.C.O.N. 2016
Od: Waldemar Skórny, Zastępca Dyrektora FBI
Temat: Zjazd

  1. W dniach 7-11 grudnia 2016 roku należy zorganizować Międzyagencyjny Zjazd.
  2. Zjazd odbędzie się w tajnej placówce FBI na terenie zaprzyjaźnionego kraju. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lotnisko w Starych Kiejkutach.
  3. Na Zjazd należy zaprosić przedstawicieli wszystkich naszych agend rządowych (jawnych i tajnych) oraz agend rządowych krajów zaprzyjaźnionych specjalizujących się w kryptydach, kosmitach i/lub zjawiskach paranormalnych.
  4. Należy również zaprosić specjalistów z grona przyjaznych nam kryptyd, kosmitach i osób ze zdolnościami paranormalnymi.
  5. Do XXXXXXXXXXXXX należy użyć generatora pól elektromagnetycznych z Legnicy.
  6. Przypominam, że wbrew dowodom poszlakowym, obiekt AXXXXXXX MXXXXXXXXXXXXX nie jest kryptydą, obcym, ani nie posiada zdolności paranormalnych.
  7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dupa