Kontakt

  • Koordynator: Tajna Koteria
  • Z-cy koordynatora: Tajna Koteria
  • Z-ca koordynatora ds. Finansów: Michał Szklarski (w imieniu Tajnej Koterii)
  • Szef publicystyki: Tajna Koteria

Boguś Gwozdecki jest na emeryturze klubowej. Z chęcią powspomina dobre czasy na konwencie, ale nie jest zaangażowany w organizację.Adres korespondencyjny


GKF: P.O.Box 76,
80-325 Gdańsk 37