Termin

5-8 grudnia + noc zerowa 4 grudnia

Miejsce

OW „PRIMAVERA Conference & SPA”, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 40

Fuzja Nordcon Technologies i Tyrell Corporation = #DobraZmiana

Zarząd Nordcon Technologies Ltd. zaprasza Akcjonariuszy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu (dalej: NWZ). NWZ odbędzie się w dniach 5-8 grudnia 2019 r. w Jastrzębiej Górze w ośrodku „Primavera”. Celem NWZ jest przeprowadzenie głosowania w sprawie połączenia spółek Nordcon Technologies Ltd. (dalej: Nordcon Ltd.) i Tyrell Corporation (dalej: Tyrell Corp).

Połączenie (dalej: #DobraZmiana) nastąpi w formie przejęcia całego majątku Tyrell Corp przez Nordcon Ltd. w zamian za emisję nowych akcji na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy Tyrell Corp. Parytet wymiany wynosi 1,78 akcji Nordcon Ltd. w zamian za 1 akcję Tyrell Corp. W efekcie połączenia dotychczasowi akcjonariusze Nordcon Ltd. będą właścicielami ok. 37% akcji połączonej firmy, natomiast dotychczasowi akcjonariusze Tyrell Corp. będą właścicielami ok. 63% połączonej firmy. Połączona firma zmieni nazwę na „Tyrell-Nordcon Corp” i będzie mieć siedzibę na Marsie.

W ocenie zarządu #DobraZmiana jest korzystna dla akcjonariuszy Nordcon Ltd.:

  • Uzupełniające się rynki. Nordcon Ltd. jest wiodącym producentem elektrycznych zwierząt, w szczególności owiec i sów. Tyrell Corp jest jedynym liczącym się producentem replikantów. Oba produkty zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców Marsa i Ziemi. Połączenie produkcji w jednej firmie zmniejszy zależność przychodów skonsolidowanej firmy od wahań popytu.
  • Poprawiona pozycja konkurencyjna. Utworzenie największej korporacji w Układzie Słonecznym pozwoli na znaczące wzmocnienie pozycji połączonej spółki. Faktyczny monopol na produkcję elektrycznych zwierząt oraz replikantów pozwoli na narzucanie rozwiązań prawnych rządom państw, których gospodarki są uzależnione od korzystania z naszych produktów
  • Synergie kosztowe. Połączenie umożliwi legalne zaangażowanie replikantów przy produkcji elektrycznych zwierząt na Ziemi, co w ocenie Zarządu pozwoli zastąpić około 92% ludzkich pracowników Nordcon Ltd. bardziej wydajnymi replikantami. Przeniesienie linii produkcyjnych Nordcon Ltd. bezpośrednio na Marsa, w pobliże klientów, pozwoli zredukować zbędne koszty transportu międzyplanetarnego Ziemia-Mars. Jednorazowe koszty (odprawy, transfer technologii i fabryk, produkcja replikantów na własne potrzeby produkcyjne) obniżą cash flow operacyjny w pierwszym roku z obecnego poziomu 4,58 USD na akcję (pro forma) do ok.1,28 USD na akcję (pro forma). Jednakże w ciągu trzech lat marża na sprzedaży powinna wzrosnąć z obecnych 32% do ok. 60%.
  • Całkowite bezpieczeństwo. Ryzyka związane z #DobrąZmianą są nieistotne. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych opisano je małym druczkiem w szczegółowym planie połączenia, który zostanie wyłożony do wglądu Akcjonariuszy w jednym egzemplarzu na 10 minut przed głosowaniem.

W związku z tym Zarząd Nordcon Ltd. rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za #DobrąZmianą. Akcjonariusze Tyrell Corp. już ją zatwierdzili. Po zatwierdzeniu planu przez Akcjonariuszy Nordcon Corp., w ostatnim dniu zgromadzenia odbędzie się świętowanie #DobrejZmiany wraz z gośćmi z Tyrell Corp.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszy na to, że replikanci uczestniczący w NWZ przebywać będą na Ziemi legalnie i reprezentować będą interesy swoich właścicieli – naszych marsjańskich Akcjonariuszy. Ludzie, którzy zastrzelą legalnych replikantów (zarówno osobiście, jak też poprzez swoich replikantów), mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej nie tylko z tytułu utraty majątku przez właściciela, ale też z uwagi na uniemożliwienie wykorzystania prawa głosu na NWZ. Strzelanie do replikantów (i ludzi) w celu uzyskania korzystnego wyniku głosowania jest surowo wzbronione. Gwarantujemy dodatkowe atrakcje, m.in. unikalny pokaz mody projektantów z Marsa i Ziemi, którzy staną w szranki w konkursie wykonanych przez siebie strojów.

Zarząd Nordcon Technologies Ltd. zastrzega sobie prawo weryfikacji nieujawnionych replikantów poprzez wyrywkowe testy Voighta-Kampffa. Do nielegalnych replikantów można strzelać. Czas na #DobrąZmianę!

Zarząd Nordcon Technologies Ltd.