Patron Nordconu

Czym jest program Patron Nordconu?

Jest to opcja dla osób, które cenią sobie Nordcon i stać ich na dofinansowanie konwentu ponad standardową kwotą akredytacji.

Dlaczego GKF zdecydował się na taki ruch?

Od kilku lat zarówno w rozmowach z uczestnikami jak i patrząc na wzrost liczby noclegów w noc “zerową” odnotowaliśmy zainteresowanie wydłużeniem Nordconu na stałe. Wiąże się to zauważalnymi kosztami po naszej stronie (wynajem obiektu i sprzętu, opłacenie ochrony, dłuższy pobyt Gości i Organizatorów). Nie chcieliśmy finansować dodatkowego dnia podnosząc akredytację, świadomi że Nordcon nie należy do najtańszych konwentów. Jednocześnie wiemy, że jest grupa sympatyków Nordconu, którą stać by wspomóc go finansowo.

Jak zostaną wydane środki zebrane w programie Patron Nordconu?

 • Środki posłużą sfinansowaniu kosztów dodatkowego dnia Nordconu, takich jak: ochrona, koszt pobytu gości i organizatorów, dodatkowy koszt wynajmu sprzętu
 • Jeśli zebrane środki przekroczą koszt dodatkowego dnia Nordconu, zostaną przeznaczone na dodatkowe atrakcje Nordconu
 • Jeśli część środków pozostanie niewydana, zostanie przeznaczona na koszt dodatkowego dnia lub dodatkowych atrakcji na kolejnym Nordconie

Czego może oczekiwać Patron?

Dłuższego i (mamy nadzieję) lepszego Nordconu (dla wszystkich uczestników)!
A ponadto:

 • (opcjonalnie) specjalne wyróżnienie na Identyfikatorze
 • możliwość wyboru konkretnego pokoju
 • rozliczenie wpływów z programu Patron
 • Głos opiniujący przy wydawaniu części pieniędzy z programu Patron (w przypadku nadwyżki)

Jak zostać Patronem?

Podczas rejestracji należy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu, zadeklarować kwotę (minimum 100 zł) i opłacić co najmniej akredytację oraz dopłatę do końca października.

Jak Patron wybiera pokój?

Na początku listopada skontaktujemy się z każdym Patronem w celu ustalenia numeru pokoju.

Czy tylko Patroni mogą wybrać pokój?

Nordcon jest konwentem nietypowym, ponieważ jako Organizatorzy zajmujemy się “rozkładaniem” uczestników w pokojach. Musimy brać pod uwagę wiele czynników, w tym preferencje uczestników zgłaszane w formularzu i uwzględniamy je na ile to możliwe. Jednak nie jest to coś, co możemy każdemu zagwarantować.
W przypadku Patronów jest to forma podziękowania. Nawet tu musimy uwzględnić pewne ograniczenia - min. typ pokojów czy (mamy nadzieję, że to problem teoretyczny) kolejność zgłoszeń Patronów. Każdy uczestnik może zgłaszać preferencje co do pokoi i życzenia te w dalszym ciągu będziemy się starali spełniać. Życzenia Patronów będziemy rozpatrywać w pierwszej kolejności

Jak będzie wyglądać rozliczenie dla Patronów?

Każdy Patron otrzyma rozliczenie zawierające:

 • Sumaryczną kwotę wpłat z programu Patron na ten rok
 • Kwotę nadwyżki z ubiegłego roku (nie dotyczy Nordconu w 2021)
 • Sumaryczny koszt wydłużenia Nordconu o jeden dzień
 • Koszty dodatkowych pozycji opłaconych z programu Patron
Rozliczenie zostanie rozesłane po zamknięciu rozliczeń konwentu - na początku stycznia kolejnego roku.

Co się stanie z ewentualną nadwyżką z programu Patron?

Zostanie przekazana do programu Patron w kolejnym roku. Duża nadwyżka pozwoli nam na kolejny rok z góry zainwestować pieniądze w dodatkowe atrakcje (np. opłacenie przejazdu Gościa; opłacenie specjalnych atrakcji).

Czy to znaczy, że jubileuszowe Nordcony będą jeszcze dłuższe?

Na razie nie mamy takich planów (przynajmniej nie w 2021 na XXXV Nordcon).