Podaj mail, którego użyłeś podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
a prześlemy na niego adres strony pod którym zobaczysz swoje zgłoszenie