Rejestracja

1. Dane osobowe

2. Status uczestnictwa

3. Pełnoletność

4. Zwolnienie z opłat

5. Gadżety

6. Zakwaterowanie

7. Noclegi:

8. Posiłki:

9. Koszulka nordconowska:

10. Korespondencja do organizatorów:

11. Cena: